تبلیغات
اورامان تخت - رودبر - ضرب المثل هورامی و معنی و مفهوم آنها به ربان فارسی

1-  تا زه مین  نه چه شو  زه رپی  زمسان        هه رگیز نمارو  باخو  بویسان

اگر زمین رنج و مشکلات سخت زمستان را تحمل نکند توانایی بوجود آوردن گل و گیاه و بوستان راندارد

*********************************************************************************************

2- چیرو لوسه  لوه  تاویش

یعنی کاری که در حد توانایی شما نیست انجام مده

*********************************************************************************************

3- ریز بریو روخانه  قوم خاسا تا بیگانه

.... همیشه قوم و آشنا از افراد بیگانه بهترند .

********************************************************************************************

4- ده ری  وه ره  شونه  مه که ره .

یعنی شواهد ومدرک مستند به دست دشمن و رقیب خود مده تا به ضرر شما از آن استفاده نکند .

*******************************************************************************************


5- ئی  گر گولکی  ریکی  نیه نی

همانطور انگشتان دست مساوی نیستند ، مردم جامعه هم دارای تفاوت های فردی زیادی می باشند .

 

*******************************************************************************************

6-  په ی  که سه  مره  په ی تو مرده بو        ئاد  جه تو  خاستر  ئیمان  ئارده  بو

برای کسی گذشت و ایثار کن که او هم مانند شما طالب گذشت و ایثار در حق تو باشد .

*******************************************************************************************

7- ئی  موی مه  ئاساونه  چه رمی  نه کردی نی

موهای سرم را در آسیاب سفید نکرده ام

*******************************************************************************************

8- هه ره  که وه  بلو بغدا  مه بو هه سه ره

خر همان خر است اگر آنرا هم به بغداد ببری به قاطر و اسب تبدیل نمی شود .

(( زمین شوره سنبل بر نیارد تخم عمل در او ضایع مگردان ))

******************************************************************************************

9- کالا  لاییقو بالای

یعنی آنها لایق و شایسته ی  همدیگر هستند .

****************************************************************************************************

10- خوا  تخته تاش نیا  تخته ریک وزا

یعنی خداوند به اراده و مصلحت خود کارها را روبه راه می کند نه به اندازه و مقدار ! .

***************************************************************************************************


 

11- رواسه  تا  قباله و  ویش  وه ناشه و  شینگی شا شانا

روباه همین که خواست مدارک و شواهد خود را ارائه دهد سر به نیستش کردند .

**************************************************************************************************

12- پرساشا  رواس  کین شاهدت واتش کلکم

از روباه پرسیدند شاهد و گواه تو کیست گفت : (( دمم ))

*************************************************************************************************

13-  ده نگو  دهولی  دوریوه  وه شا .

صدای دف و دهول از دور شنبده شود  خوب و نیکو  است .

************************************************************************************************

14-  تریشته  ده سه و  ویش  مه برو وه .

تیشه دسته ی  خودش را نمی برد .

***********************************************************************************************

15-  دلی  جه نگی نه  کلوری  بش  مه که را .

در میان جنگ و دعوا نان و شیرینی تقسیم نمی کنند .**********************************************************************************************

16- یاگی  شابازا  کورکوری  وازا

دریغ و افسوس است ! که در جای افراد بزرگ والاقدر، افراد پست و فرومایه قرار گیرند.

*********************************************************************************************

17- مریجیله  کوری  خوا  هیلیانیش  په ی  به سو .

خدا کار افراد ضعیف و ناتوان را روبه راه خواهد کرد .

***********************************************************************************************

18- له ته  ورگه  زیان  مه که رو .

هیچ گاه گله گرگ ها زیان و ضرر نمی رسانند . (( آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک ))

***********************************************************************************************

19- هه شه  برنه شی  وله هور  هه ژگی  بسی  کلکش ره .

خرس توانایی وارد شدن به لانه اش نداشت یک جوب خیلی بلندی را به دمش می بست.

***********************************************************************************************

20- کاغه زی  جه رمه  وه نووه .

توانایی خواندن کاغذ سفید را دارد .کنایه از افراد زیرک و با سیاست  است که حتی توانایی خواندن کاغذ سفید را هم دارند .

************************************************************************

21- مانگه  دیاره بو  گلک نیشانش  گه ره ک نیا .

ماه اگر در آسمان پدیدار باشد ، دیگر نیازی به اشاره کردن به او نیست .

به اصطلاح (( آنچه عیان است چه حاجت به بیان است ))

********************************************************************************************

22- توته ی  هار  چل  روی  عمرشا .

سگ هار چهل روز عمر دارد ( شخص ظالم و ستمگر طول عمرش کوتاه است )

طبقه بندی: ضرب المثل اورامی،
برچسب ها: ضرب المثل،

تاریخ : شنبه 17 فروردین 1392 | 10:31 ب.ظ | نویسنده : احمد رحمانی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.